Tłumaczenia stron www

Tłumaczenia stron internetowych

Serwisy WWW tłumaczone są po to, aby ułatwić zagranicznemu Klientowi dotarcie do informacji. Aby serwis taki był w pełni funkcjonalny, nie wystarczy poprzestać na jego przetłumaczeniu. Jeżeli Klient zagraniczny ma się w nim odnaleźć, niezbędna jest lokalizacja serwisu, a więc odpowiednie dopasowanie zawartych w nim treści do przestrzeni językowej i kulturowej danego kraju. Te okoliczności wynikają zarówno z odmienności kulturowych i obyczajowych pomiędzy krajami, jak i ze zróżnicowanych systemów prawnych poszczególnych państw.

1. Wykonujemy tłumaczenia serwisów internetowych w 50 językach.

2. Tłumacząc strony WWW, korzystamy z narzędzi CAT (zaawansowanych narzędzi informatycznych wspierających proces tłumaczenia), co znacznie przyśpiesza proces tłumaczenia i obniża jego koszty. Całkowicie zachowujemy kod programowania (HTML, JavaScripit, ActiveX, VBScript, Flash, itd.).

3. Przetłumaczenie serwisu WWW wymiernie przełoży się na wzrost sprzedaży Twoich produktów i usług!