ISO 9001:2000

Polityka jakości 3alink Tłumaczenia

Głównym celem firmy 3alink Tłumaczenia jest świadczenie najwyższej jakości usług tłumaczeniowych dla klientów biznesowych.

Tak rozumiana misja powoduje, że 3alink Tłumaczenia stawia przede wszystkim na doskonałą obsługę klientów oraz jak najwyższą jakość i terminowość świadczonych usług. Z wyżej wymienionych powodów Zarząd Firmy podejmuje działania mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez:

  • poznawanie i spełnianie potrzeb naszych Klientów,
  • dobór odpowiednio doświadczonej kadry,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,

Kierownictwo oraz wszyscy pracownicy 3alink Tłumaczenia są zaangażowani i zobowiązani do przestrzegania zapisów Polityki Jakości.