Tłumaczenia przeznaczone do publikacji

Profesjonalne tłumaczenia materiałów reklamowych i nie tylko

Tłumaczenie przeznaczone do publikacji to każde tłumaczenie, które zostanie utrwalone na jakimkolwiek nośniku, powielone i udostępnione dla szerszego grona odbiorców, np. teksty drukowane w czasopiśmie, książce lub na stronach WWW oraz wszelkiego rodzaju materiały reklamowe.

1. Tekst przeznaczony do publikacji tłumaczony jest najpierw przez specjalistę z danej dziedziny, a następnie przechodzi korektę językową, wykonywaną przez native speakerów, czyli osoby, dla których język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym (np. angielski dla Anglika, francuski dla Francuza etc.).

2. Tak wykonane tłumaczenie gwarantuje najwyższą jakość oraz dostosowanie tekstu do potrzeb odbiorcy w taki sposób, aby naturalnie funkcjonował w przestrzeni kulturowej i językowej danego kraju.

3. W cenie tłumaczenia zapewniamy korektę językową, stylistyczną i interpunkcyjną!