ZMIANA SIEDZIBY FIRMY

ZMIANA SIEDZIBY FIRMY

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku następuje zmiana adresu siedziby 3alink na nowy:

3ALINK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lea 116
30-133 Kraków 

Zmianie nie ulegają pozostałe dane firmy. Prosimy o uwzględnienie nowych danych adresowych w fakturach i korespondencji począwszy od dnia 1 marca bieżącego roku.