ZMIANA SIEDZIBY FIRMY

Szanowni Państwo Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 roku następuje zmiana adresu siedziby 3alink na nowy: 3ALINK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lea 116 30-133 Kraków  Zmianie nie ulegają pozostałe dane firmy. Prosimy o uwzględnienie nowych danych adresowych w fakturach i korespondencji począwszy od dnia 1 marca bieżącego roku. […]